Kolej

droga szynowa wraz z budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kolej (kolej żelazna[1]) – droga szynowa wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służąca do przewozu osób i rzeczy[2].

Na zdjęciu widać zbliżający się do widza pociąg z wagonami przedziałowymi na przedzie którego jedzie niebieska lokomotywa z włączonymi lampami. Obok kolejne tory, nad nią przewody elektryczne.
Kolej

Według innej definicji kolej oznacza linię komunikacyjną, zbudowaną z szyn, wyłącznie do użytku przez pojazdy szynowe[3].

Kolej była pierwszym efektywnym środkiem masowego transportu lądowego[4].

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach definiowała kolej jako[5]:

1) drogi szynowe wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji i utrzymania budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służące do przewozu osób, przesyłek oraz ładunków,

2) urządzenia transportowe linowe i linowo-terenowe, służące do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

Według ww. ustawy koleje dzieliły się na[5]:

  • koleje użytku publicznego – przeznaczone do publicznego przewozu osób i przesyłek,
  • koleje użytku niepublicznego – służące do wyłącznego użytku eksploatujących je jednostek.

Do kolei użytku niepublicznego zalicza się również bocznice kolejowe, połączone z siecią kolei użytku publicznego[5].

Elementy infrastruktury kolejowej są prezentowane m.in. na mapach kolejowych.