Kwasy

indywiduum chemiczne zdolne do dostarczenia protonu lub przyjęcia pary elektronowej / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kwasyzwiązki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do:

W najprostszym rozumieniu kwasy to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. Związki chemiczne o właściwościach przeciwnych do kwasowych to zasady.