Masa molowa

masa jednego mola substancji chemicznej / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Masa molowawielkość fizyczna określająca masę jednego mola danej substancji chemicznej (np. pierwiastka bądź związku chemicznego)[uwaga 1][2]. W układzie SI jednostką masy molowej jest kg/mol[1], choć częściej wyraża się ją w g/mol, dzięki czemu jest ona liczbowo równa masie cząsteczkowej[2]. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) definiuje tę wielkość jako stosunek masy substancji chemicznej do ilości tej substancji[1]:

gdzie: MB – masa molowa substancji B; m – masa substancji B; nB – ilość (liczba moli) substancji B

Dawniej stosowano pojęcie „gramocząsteczka”, które oznaczało wyrażoną w gramach masę 1 mola cząsteczek substancji chemicznej[3].

Table info: Substancja, Wzór, Masa molowa (g/mol), Źródło...
Przykładowe wartości mas molowych
SubstancjaWzórMasa molowa
(g/mol)
Źródło
wodórH
2
2,016[4]
wodaH
2
O
18,02[5]
etanolC
2
H
6
O
46,07[6]
erytromycynaC
37
H
67
NO
13
733,9[7]
Close

Oops something went wrong: