Miara (metrologia)

liczbowy wynik pomiaru danej wielkości / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości[1].

Dawniej nazwa przyrządu pomiarowego lub jednostki miary.