Premierzy Litwy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prezesa Rady Ministrów mianuje i odwołuje prezydent Republiki za zgodą Sejmu. Ministrów mianuje i odwołuje prezydent na wniosek premiera, który nie później niż w ciągu 15 dni od swojego mianowania przedstawia zaakceptowany przez prezydenta skład rządu Sejmowi. Aprobata większości głosów oznacza, że rząd otrzymuje prawo działania.

Quick facts: Państwo , Data utworzenia, Pierwszy, Obecny,...
Premier Litwy
Lietuvos ministrai pirmininkai
Obecny
Obecny Premier Litwy
Stanowisko
Państwo

Flag_of_Lithuania.svg Litwa

Data utworzenia

11 listopada 1918

Pierwszy

Augustinas Voldemaras

Obecny

Ingrida Šimonytė

Obecny od

11 grudnia 2020

Close
Quick facts: ...
Litwa
Godło Litwy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Litwy

Wikiprojekt Polityka

Close

Premier kieruje pracami rządu, wyznacza i zwalnia sekretarza rządu, który stoi na czele Kancelarii Rządu, zwołuje posiedzenia, mianuje i odwołuje kierowników instytucji rządowych, powołuje grupy robocze.

Oops something went wrong: