cover image

Prezydent Portugalii

stanowisko głowy państwa w Portugialii / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Portugalia jest republiką od 1910 roku. Głową państwa jest prezydent, którego oficjalna tytulatura brzmi prezydent Republiki Portugalskiej (Presidente da República Portuguesa). Zgodnie z konstytucją z 1974 roku Prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję, po zakończeniu której może się ubiegać o reelekcję. Oficjalną rezydencją prezydenta Portugalii jest Pałac Belém. Nowo wybrany prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Republiki następującej treści[1]:

Przysięgam na mój honor wiernie sprawować funkcje, które obejmuję, oraz bronić Konstytucji Republiki Portugalskiej, przestrzegać jej oraz zapewnić jej przestrzeganie

Quick facts: Państwo , Data utworzenia, Pierwszy, Obecny,...
Prezydent Portugalii
Presidente da República Portuguesa
Flag_of_the_President_of_Portugal.svg
Sztandar prezydenta Portugalii
Obecny
Marcelo_Rebelo_de_Sousa_em_fevereiro_de_2018.jpg
Stanowisko
Państwo

Flag_of_Portugal.svg Portugalia

Data utworzenia

24 sierpnia 1911

Pierwszy

Manuel José de Arriaga

Obecny

Marcelo Rebelo de Sousa

Obecny od

9 marca 2016

Siedziba

Pałac Belém, Lizbona

Strona internetowa
Close
Quick facts: ...
Portugalia
Coat_of_arms_of_Portugal.svg
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Portugalii

Wikiprojekt Polityka

Close

Kompetencje prezydenta Portugalii:

  • ratyfikuje umowy międzynarodowe;
  • stoi na czele Najwyższej Rady Obrony Narodowej;
  • może zgłosić weto zawieszające w stosunku do ustawy lub ją promulgować;
  • zarządza referendum na wniosek rządu lub Zgromadzenia Republiki;
  • może rozwiązać parlament przed upływem jego kadencji po wysłuchaniu opinii partii politycznych obecnych w parlamencie i Rady Państwa;
  • zwołuje nadzwyczajne posiedzenia parlamentu, ale tylko w przypadku podjęcia decyzji w specjalnej sprawie, to znaczy konstytucyjnie określonej i wymagającej udziału parlamentu;
  • powołuje premiera po zasięgnięciu opinii partii politycznych w parlamencie, licząc się z wynikami wyborów, pozostałych członków rządu powołuje prezydent na wniosek premiera;
  • może postawić weto absolutne w stosunku do dekretów rządu.