Fotografie

ramură a artei grafice / From Wikipedia, the free encyclopedia

Termenul de fotografie are o triplă semnificație în vorbirea curentă:

  • este tehnica de a crea imagini sub acțiunea luminii;
  • este o imagine obținută prin această tehnică;
  • este o ramură a artei grafice care folosește această tehnică.

Serie de articole despre
Fotografie

RetinaIIIc600.jpg

Fotografi de la A la Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Vedeți și

Portal fotografie
Toate articolele


Istoria fotografiei
Genuri și discipline
Fotografia bazată pe argint
Fotografia digitală
Tehnica fotografică
Aparate fotografice

Fotografia este arta, aplicația și practica creării de imagini durabile prin înregistrarea luminii sau a altor radiații electromagnetice, fie prin intermediul unui senzor de imagine, fie prin intermediul unui material sensibil la lumină, cum ar fi filmul fotografic. Este utilizată în multe domenii ale științei, fabricării (de exemplu, fotolitografie) și în afaceri, precum și în utilizări mai directe pentru producția de artă, film și video, scopuri recreative, hobby și comunicare în masă.

În mod obișnuit, o lentilă este utilizată pentru a focaliza lumina reflectată sau emisă de obiecte într-o imagine reală pe suprafața sensibilă la lumină din interiorul camerei, în timpul expunerii temporizate. Cu un senzor electronic de imagine, acesta produce o sarcină electrică la fiecare pixel, care este procesat electronic și stocat într-un fișier de imagine digitală pentru afișare sau prelucrare ulterioară. Rezultatul cu emulsie fotografică este o imagine latentă invizibilă, care mai târziu se "dezvoltă" chimic într-o imagine vizibilă, fie negativă, fie pozitivă în funcție de scopul materialului fotografic și de metoda de procesare. O imagine negativă pe film este utilizată în mod tradițional pentru a crea o imagine pozitivă pe o bază de hârtie, cunoscută sub numele de imprimare, fie prin utilizarea unui dispozitiv de mărire sau prin tipărirea de contacte.