cover image

Jezik (sredstvo sporazumevanja)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jêzik je temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki. Z jezikom se opisujejo stvari, dejanja ali abstraktni pojmi. Lahko pa je tudi znakovni jezik.

Human_Language_Families_%28wikicolors%29.png
Razširjenost jezikov danes
Največje jezikovne družine:
Indoevropska Dravidska Avstralska Altajska
Kitajsko-tibetanski Nigersko-kongoška Kamboško-tajska Uralska
Afroazijska Nilsko-saharska Avstralsko-azijska Indijska

Obstajajo tudi samostojni nebesedni jeziki, na primer glasbeni jezik, likovni jezik, v matematiki in računalništvu umetni oziroma formalni jeziki, med katere sodijo tudi programski jeziki.

Tudi živali poznajo neko vrsto »jezika«, bolj znana sta jezik čebel in kitov. Ti jeziki se od človeškega razlikujejo po tem, da se v njih živali ne morejo sporazumevati o samem jeziku, kar se imenuje metajezikovna zmožnost.