Nova zaveza

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nova zaveza (hebrejsko ברית חדשה [berit hadašah] , grško starogrško διαθήκη καινή) pomeni zavezo, ki jo je po verovanju kristjanov Bog sklenil z ljudmi po posredovanju Jezusa Kristusa in je dopolnitev že prej sklenjene stare zaveze. Po drugi strani izraz Nova zaveza označuje tiste knjige Svetega pisma, ki opisujejo ustanovitev te zaveze - torej opisujejo javno delovanje Jezusa Kristusa in njegovih učencev. Poleg tega lahko izraz nova zaveza (točneje novozavezni čas) označuje tudi zgodovinsko obdobje, ki se je začelo z utelešenjem Jezusa Kristusa in traja še zdaj.

Jurij Dalmatin je 1584 prevedel celo Sveto pismo. Na Ogrskem je Štefan Küzmič leta 1771 objavil prevod Nove zaveze v prekmurskem narečju (Nouvi Zákon). Mikloš Küzmič je prevel odlomke iz Nove zaveze 1780 (Szvéti evangyeliomi).