Seznam slovenskih svetnikov

seznam Wikimedie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Seznam slovenskih svetnikov zajema vse svetnike in blažene, kakor tudi tiste, ki so trenutno še v predhodnih postopkih razglasitve, ki so izhajali iz slovenskega ozemlja.

Narodnostne oznake za srednjeveške svetnike moramo razumeti kot oznake pripadnosti neki jezikovni, kulturni in civilizacijski tradiciji ob upoštevanju številnih procesov inkulturacije[1] in seveda ne v smislu sodobnega etnosa ali sodobne narodne zavesti. To velja tudi za oznako slovenski iz karantanskega oziroma koroškega področja.

Drugi del seznama obsega svetnike, ki niso bili slovenskega rodu, so pa s slovensko zgodovino kakorkoli povezani.[2][3]

Oops something went wrong: