Teologija

veda o Bogu / From Wikipedia, the free encyclopedia

Teologija je veda o bogu in o stvareh v odnosu do njega.[1] Sopomenka besede je tudi bogoslovje.

Sandro_Botticelli_050.jpg
Sv. Avguštin iz Hipona (354-430), latinski teolog, cerkveni oče, cerkveni pisatelj in filozof iz Severne Afrike. Njegova dela imajo še danes velik vpliv na zahodno krščansko teologijo.

Kot akademska disciplina se predava na univerzah po vsem svetu, v obliki fakultet (ang. Faculty of Theology), bogoslovnih semenišč (ang. Seminaries) ali bogoslovnih šol (ang. Schools of divinity). Ob koncu svojega izobraževanja študent lahko prejme nazive: doktor teologije (kratica: D.Div; Doctor Divinitas lat.), magister teologije (kratica Th.M; Theologiae Magister lat.) ali diplomant teologije (kratica B.Div; Baccalaureus Divinitas).

Teologija v Sloveniji se kot humanistična znanost v okviru doktorskega, magistrskega in diplomskega študija poučuje na Teološki fakulteti z enotama v Ljubljani in Mariboru.[2]

Kot družboslovna znanost se religijske in kulturne študije poučuje tudi na Fakulteti za družbene vede in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v okviru doktorskega, magistrskega in diplomskega študija.[3]

Oops something went wrong: