cover image

2010-talet

årtionde / From Wikipedia, the free encyclopedia

2010-talet, eller i vardagligt tal 10-talet, var det förra decenniet, som kom efter 2000-talet och före 2020-talet. Det började den 1 januari 2010 och slutade den 31 december 2019.

Mobile_phone_use_world2.PNG
Mobilanvändandet växte explosionsartat över världen. Antalet Internetanvändare runtom i världen var 2011 cirka 2 miljarder användare. 2016 var det cirka 5,2 miljarder mobilanvändare i världen[1].
Quick facts: ...
2010-talet
14–5 år sedan
År:
20102011201220132014
20152016201720182019
Decennium:
1990-talet 2000-talet2010-talet
2020-talet2030-talet2040-talet
2050-talet2060-talet2070-talet
2080-talet2090-talet
2100-talet
Sekel:
1900-talet 2000-talet2100-talet
Födda och avlidna
FöddaAvlidna
Close

Det som blev uttryck för årtiondet var att i början av årtiondet började stater i Nordafrika och Mellanöstern göra sig fria från diktatur vilket ledde till inbördeskrig i Syrien, Jemen och Libyen. Händelserna som demonstrationer och omfattande religionsförföljelse har orsakat stora flyktingströmmar till grannländer och bidragit till flyktingkrisen i Europa. Världsklimatet blev oroligare under årtiondet på grund av följderna med Finanskrisen vilket orsakade en lågkonjunktur i speciellt Europa (Eurokrisen). Finanskrisens följder samt de höga flyktingströmmarna till Europa bidrog till en ökning av högerextremism i Europa där EU började ses mer negativt.

Terrorism blev en efterföljande kris från 2000-talet. Terroristgruppen Islamiska staten varade som en icke-erkänd statsbildning som mellan 2014 och 2019 verkade främst inom Iraks och Syriens territorier. Terroristorganisationen begick flera terrorattacker, främst i Europa, som exempelvis i Frankrike, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Denna terroristorganisation var mot slutet av decenniet övervunnen.

Oops something went wrong: