cover image

720-talet f.Kr.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Deportation_of_Jews_by_Assyrians.svg
Den assyriska deportationen av judar ("babyloniska fångenskapen) på 700-talet f.Kr.