Atom

minsta del av ett grund­ämne som har ämnets kemiska egenskaper / From Wikipedia, the free encyclopedia

En atom (av grekiska: ἄτομος, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet. Den definitionen är fortfarande giltig, även om det sedan länge är känt att atomer inte är odelbara utan har en inre struktur bestående av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner. Protonerna och neutronerna befinner sig i atomkärnan och kallas nukleoner vilka är uppbyggda av kvarkar. Atomkärnan utgör nästan hela atomens massa, då protonen och neutronen båda är cirka 1800 gånger tyngre än elektronen. Elektronerna befinner sig i elektronmolnet som omger kärnan och detta elektronmoln är många gånger större än kärnan. En atom är ungefär 0,1 nanometer (1 ångström) i diameter.

För andra betydelser, se Atom (olika betydelser).
Quick facts: Klassifikation, Egenskaper, Massa, Laddning, ...
Atom
Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg
Mycket förenklad illustration över en litiumatom enligt Bohrs atommodell som visar elektroner i cirkulär bana kring protonerna och neutronerna som tillsammans utgör atomkärnan
Klassifikation
Minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper
Egenskaper
Massa1,67×10−27 till 4,52×10−25 kg
LaddningNeutral eller jonladdning
Diameter62 pm (He) till 520 pm (Cs)
KomponenterElektroner och en kärna av protoner och neutroner
Close

Atomers massa mäts av praktiska skäl ofta i atommassenheten (u), som är ungefär 1,66·10−27 kg. Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·1023 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u.

Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om. Den enklaste atomen är väte som har atomnummer 1 och består av en proton och en elektron.[1]

Antalet protoner och neutroner är atomens masstal. Antalet protoner i atomkärnan är atomens atomnummer. Atomer med samma atomnummer men olika masstal kallas isotoper. Deuterium är en isotop av väte med masstalet 2 och består av en proton, en neutron och en elektron. Antalet elektroner i en atom är lika med antalet protoner, så totalt sett är atomen oladdad. Om en atom får fler eller färre elektroner bildas en jon, som är elektriskt laddad.[1]