cover image

Bro

konstruktion som överbryggar och skapar en passage över en väg, järnväg, flod eller annat hinder / From Wikipedia, the free encyclopedia

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en motorväg och en järnväg.

För andra betydelser, se Bro (olika betydelser).
%C3%96resundsbron_fr%C3%A5n_Luftkastellet.jpg
Öresundsbron som förbinder Malmö med Köpenhamn.
East_bridge_karlstad_20061022_002.jpg
Östra bron i Karlstad.
A5_Aarebruecke.jpg
Motorvägsbro över floden Aare i Schweiz.
Bro1_lund.jpg
Järnvägsbro i Lund.
Laholmbro1.jpg
Övergiven järnvägsbro i Laholm.

Svenska Trafikverket definierar en bro som en konstruktion där spännvidden i största spannet är 2 meter eller större;[1] är spännvidden mindre kallas konstruktionen för en trumma. Sättningar uppstår när jordlagret pressas ihop och sjunker.

Oops something went wrong: