cover image

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en motorväg och en järnväg.

För andra betydelser, se Bro (olika betydelser).
Öresundsbron som förbinder Malmö med Köpenhamn.
Östra bron i Karlstad.
Motorvägsbro över floden Aare i Schweiz.
Järnvägsbro i Lund.
Övergiven järnvägsbro i Laholm.

Svenska Trafikverket definierar en bro som en konstruktion där spännvidden i största spannet är 2 meter eller större;[1] är spännvidden mindre kallas konstruktionen för en trumma. Sättningar uppstår när jordlagret pressas ihop och sjunker.