Danmarks kommuner

typ av administrativ enhet i Danmark / From Wikipedia, the free encyclopedia

Detta är en lista över Danmarks kommuner sorterat under de regioner de tillhör. Den 1 januari 2007 gjordes en kommunreform i Danmark, och landet har 98 kommuner indelat i fem regioner. Innan reformen hade landet varit uppdelat i 13 amt och 270 kommuner. Den angivna ytan på kommunerne i artiklarna är den samlade (land och vatten) yta. Halsnæs kommun har kring 20 km2 vatten.

För de danska kommunerna mellan åren 1970 och 2006, se Danmarks kommuner 1970-2006.
Quick facts: Grundlag, Lagstiftande makt, Verkställande ma...
Danmarks statsskick
Danmarks riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlag
Danmarks rikes grundlag
Lagstiftande makt
Folketinget
Monarken
Verkställande makt
Monarken
Regeringen
Statsministern
Ministerier
Dömande makt
Domstolsväsen
Administrativ indelning
Regioner
Kommuner
Danmark-portalen
Close