cover image

Delstat

delvis självstyrande stat i federation / From Wikipedia, the free encyclopedia

En delstat är en delvis självstyrande stat som tillsammans med andra stater utgör en del av en federal statsbildning eller federation (förbundsstat).[1]

Map_of_USA_with_state_names_sv.svg
USA:s delstater.

Delstaterna har i regel ett långtgående självstyre, de har i regel egna lagstiftande församlingar samt företrädare som motsvarar rollerna som statschef och regeringschef på central (federal) nivå. Däremot är det federationen som är den folkrättsligt suveräna staten i det internationella samfundet.

Delstaterna i en förbundsrepublik benämns ibland själva republiker. I dessa fall används ofta termen delrepublik om delstaterna i fråga. Begreppet har historiskt kanske främst förknippats med Sovjetunionens delstater.