Erianska kalendern

From Wikipedia, the free encyclopedia

Den erianska kalendern (även kallad discordianska kalendern) är ett kalendersystem som beskrivs i Principia Discordia och är den kalender discordianismen använder. Kalendern täcker både månader, veckodagar och år. Jämfört med den tideräkning som idag används i Sverige och Europa är år 1 i den erianska kalendern jämställt med år 1166 före kristus[1].

Oops something went wrong: