Försvarets materielverk

svensk statlig förvaltningsmyndighet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Försvarets materielverk (FMV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Försvarsdepartementet och har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla, destruera och kassera materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt inom detta område biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering och materielsystemkunskap.[1] Inom ramen för myndighetens internationella arbete ryms även försvarsexportområdet, främst i form av exportstöd[2], och koordineringskontoret för den europeiska försvarsfonden (EDF)[3]. FMV upphandlar försvarsmateriel som tillverkas och tillhandahålls av företag verksamma på försvarsmarknaden.

För det tidigare verket med samma namn i Finland, se Försvarets materielverk (Finland).
Quick facts: Departement, Organisationstyp, Ledning, Kommu...
Försvarets materielverk
(FMV)
FMV%2C_Tre_Vapen_i_Stockholm.jpg
DepartementFörsvarsdepartementet
OrganisationstypFörvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-0340
FöregångareMarinförvaltningen
Arméförvaltningen
Flygförvaltningen
Försvarets intendenturverk
Inrättad1 juli, 1968
GeneraldirektörGöran Mårtensson (från och med 1 februari 2016)
InstruktionSFS 2007:854 (lagen.nu)
Webbplatswww.fmv.se
Close
Svenska_marinens_vapen_vid_FMV.png
Svenska marinens vapensköld vid FMV:s entrédörr.
Svenska_armens_vapen_vid_FMV.png
Svenska armens vapensköld vid FMV:s entrédörr.