cover image

Fiske

From Wikipedia, the free encyclopedia

Fiske är fångst av djur i vattnet, till exempel fiskar, skaldjur, bläckfiskar och tagghudingar, yrkesmässigt eller som fritidsfiske (dvs. antingen husbehovsfiske med yrkesmässiga redskap, eller sportfiske).[1] Valfångst, eller annan fångst av däggdjur i havet, brukar dock inte räknas som fiske. Fiske kan även utgöra en hobby och ge rekreation (se sportfiske). Den som yrkesmässigt ägnar sig åt fiske kallas fiskare.

För andra betydelser, se Fiske (olika betydelser).
E.Granlund_D1976-6-209_%2826085090386%29.jpg
Nätfiske i Finland på 1930-talet. Foto: E. Granlund
Fiskeb%C3%A5t_i_Simrishamn.jpg
Trålare i Simrishamn.
Fishing_in_Bangladesh.jpg
Fiskare med not i Bangladesh
Fiskare_-_Ystad-2015.jpg
En fiskare lastar av sin fångst. Småbåtshamnen i Ystad 27 okt 2015.
Fiskl%C3%A5dor_-_Ystad-2017.jpg
Isländska fisklådor i Ystads småbåtshamn 2017.
FishinginSar%C4%B1yer3.JPG
Fiske från båt i Sarıyer, i norra delen av Bosporen.
John_George_Brown_-_Waiting_for_a_Bite%2C_Central_Park.jpg
John George Brown: Waiting for a Bite, Central Park
Push-up_f%C3%A4lla_-_Ystad-2021.jpg
En Push-up fälla framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet.
Fiskare_-_V%C3%A4rldens_%C3%A4nde_-_Ystad-2021.jpg
Två fiskare rensar sina nät.
Laxdamm_vid_Wuoksi_-_Adolf_von_Becker_%26_Berndt_Lindholm_-_En_resa_i_Finland_-_030.jpg
Fiske från laxdamm vid Vuoksen, illustrerad i En resa i Finland.