cover image

Fornnordiska är en äldre[1] term för det eller de[2] germanska språk som talades i Norden runt vikingatiden (år 800–1200-talet[2]). Av de vikingatida nordborna själva användes uttrycket dansk tunga, "danskt mål" eller bara danska för att beteckna det inhemska språket.

Quick facts: Region, Språkfamilj, Skriftsystem, Språkkoder...
Fornnordiska
Dǫnsk tunga
Norrǿnt mál
RegionNorden, Storbritannien, Irland, Isle of Man, Newfoundland och Labrador, Volga och platser däremellan
SpråkfamiljIndoeuropeiska
Runor; senare latinska alfabetet
Språkkoder
ISO 639-2non
ISO 639-3non
Close
Den ungefärliga utbredningen av fornnordiska under 900-talet
  Forngutniska (utbredning (på Gotland)
Andra germanska språk
  Övriga västgermanska språk som vid denna tid låg mycket närmare de skandinaviska språken än de gör idag (fornfrisiska, fornsaxiska, fornnederländska, fornhögtyska
  Krimgotiska (östgermanskt språk)

Oops something went wrong: