Fredag

veckodag / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fredag är en veckodag som i Norden är, enligt vissa forskare, uppkallad efter den fornnordiska guden Odens hustru Frigg.[1] Andra forskare menar dock att den uppkallats efter gudinnan Freja, som eventuellt var samma gudinna som Frigg. Åtminstone sågs Frigg på sydgermanskt område som en motsvarighet till romerska mytologins Venus[2] (som gett namn åt samma dag på romanska språk).

För sjön i Östergötlands län, se Fredagen (sjö). För musikgruppen med snarlikt namn, se Freda'.
Freya_by_Johannes_Gehrts.jpg
"Freja tros ha givit fredagen sitt namn, här porträtterad av Johannes Gehrts (1901)

I länder med latinska språk, såsom Frankrike och Spanien, förknippas dagen med den romerska mytologins Venus (gudinna).

Fredag kommer efter torsdag och före lördag.