ISO 8601

standard för datum, tid och tidsintervall / From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 8601 är en internationell ISO-standard för angivelse av datum, tid och tidsintervall, med syfte att kunna ange dessa entydigt. Den publicerades 1988 och har den officiella titeln Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times.

ISO_8601_explanation.svg
Förklaring till ISO 8601 - alla tre utvidgningar som visas är giltiga.
Quick facts: ISO 8601, Visningsexemplen nedan visar tidpun...
ISO 8601
Visningsexemplen nedan visar
tidpunkten när denna artikelsida laddades
(Ladda om sidan)
Datum och tid enligt UTC:2023-05-27T07:53:19Z
Datum och svensk lokal tid:2023-05-27T09:53:19+02:00
Datum:2023-05-27
Månad:2023-05
Vecka:2023-W21
Vecka och dag:2023-W21-6
Dag:2023-147
Datum utan år:--05-27
Close

ISO 8601 kännetecknas av att de olika komponenterna anges numeriskt med fast bredd (utfyllt med siffran 0) samt i fallande ordning från det mest signifikanta till det minst signifikanta. Ett exempel för datum är 2001-01-10 för 10 januari 2001.

Standarden ISO 8601 är vidare baserad på den gregorianska kalendern och UTC, vilket medför att tiden baseras på SI-enheten sekund som grupperas i minuter (60, 61 eller 62 sekunder långa beroende på ingen, en eller två skottsekunder), timmar (60 minuter långa), dygn (24 timmar långa), veckor (7 dygn långa), månader (28 till 31 dagar långa) och år (12 månader; 365 eller 366 dygn långa beroende på skottår). För år före 1582, då den gregorianska kalendern introducerades, bör standarden inte användas utan en skild överenskommelse om hur datumen skall tolkas. För historiska händelser som inträffat innan den gregorianska kalendern slagit igenom överallt måste man kontrollera huruvida datum i andra format behöver konverteras till den gregorianska kalendern innan de anges med ISO 8601.

Ett exempel på en detaljerad tidsangivelse är 20010203T0405+0100 och 2001-02-03T04:05+01:00, som båda anger 3 februari 2001 klockan 04:05 i tidszonen som ligger en timme före UTC.

I Sverige tillämpas internationella standarden ISO 8601-1:2019.[1]