Istid

långvarig period då temperaturen på Jorden sjunker på ytan och i atmosfären / From Wikipedia, the free encyclopedia

Istid är en period i jordens historia som kännetecknas av att is och glaciärer vid polerna vuxit fram och spridit sig mer globalt till följd av ett strängt klimat.[1] Termen kan både syfta på en nedisning under tusentals år (till exempel Weichsel) och en längre tidsperiod med flera nedisningar (till exempel Anderna-Saharaistiden). Tidvis kan medeltemperaturen i Sverige under dessa istider ha varit 20 °C lägre än i modern tid.[2]

För senaste nedisningen, se senaste istiden. För sporttermen, se istid (sportterm).
EisrandlagenNorddeutschland.png
Inlandsisens utbredning; röd Weichsel, gul Saale-istiden, blå Elster.