Luftfarkost

maskin som kan flyga, inklusive luftfarkost, rymdfarkost, raket eller missil / From Wikipedia, the free encyclopedia

Luftfarkost eller luftfartyg, även flygfarkost, kallas alla farkoster som används till luftfart.[1] Luftfartyg är den benämning som används inom det civila flyget, enligt Luftfartsstyrelsens definitionssamling, medan statsluftfartyg är benämningen på dem som disponeras direkt av en statsmakt för icke-kommersiella syften (till exempel regeringsplan och militärflyg).

Aeronautics2.jpg
I början av 1800-talet, när man fortfarande experimenterade med luftballonger, fanns många idéer hur en framtida luftfarkost skulle se ut.