Makt

förmåga att driva igenom sin vilja / From Wikipedia, the free encyclopedia

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja. Detta kan ske trots motstånd eller utan motstånd.

En "makt" kan även syfta på en suverän stat.
MerkelBushWashington1.jpg
Angela Merkel och George W. Bush, två personer som hade verkställande makt som regeringschefer i sina länder.
Politischer_Aschermittwoch_06.jpg
Det finns känslomässiga störningar som påverkar dem som utövar makt i någon av dess former, bland vilka hybris syndrom, storhetskänsla, hamartia eller narcissism sticker ut.