cover image

Marinchef

befälhavare för svenska marinen / From Wikipedia, the free encyclopedia

Marinchef (MC), tidigare Chefen för Marinen (C M), är i Sverige den flaggman som är högste chef för försvarsgrenen Marinen. Befattningen marinchef infördes 1937 och i nuvarande form 2014. Under alla de år som befattningen funnits har alla innehavare av befattningen kommit från Flottan, inga från Kustartilleriet/Amfibiekåren.

Quick facts: Titel, Underställd, Förste innehavare, Inrätt...
Sveriges marinchef
Kommandotecken_Marinchefen.svg
Marinchefens kommandotecken
TitelKonteramiral
(tidigare Viceamiral)
UnderställdÖverbefälhavaren
Förste innehavareCharles de Champs
Inrättat1937
Close