cover image

Muslimska kalendern

From Wikipedia, the free encyclopedia

Muslimska kalendern eller islamiska kalendern är en månkalender. Tideräkningen börjar 16 juli 622 då profeten Muhammed emigrerade från Mekka till Medina. Det arabiska ordet för denna emigration är hijra och den muslimska kalendern kallas därför även hijrakalendern. När ett datum anges efter hijrakalendern brukar man skriva ett H vid årtalet, men även AH (latin anno hegirae), det vill säga år efter hijra.[1][2]

Iran_Kalender_1863_Linden-Museum.jpg
Muslimsk kalender från Iran 1280 AH (1863), Linden-Museum, Stuttgart.

Idag är det den 27 Safar 1445 i den islamiska kalendern. Datumet kan skilja en dag beroende på region[3] och ifall det finns olika åsikter om nymånen har skådats en viss dag eller inte.[4]