cover image

Post

From Wikipedia, the free encyclopedia

Post (franska och kommer från latinets positus, ställd) är organiserade försändelser av brev och paket över hela världen. Allting som skickas kallas post. En postoperatör kan vara antingen privat eller offentlig, men de flesta länder har restriktioner för privata postoperatörer. Sedan mitten på 1800-talet har nationella postoperatörer i stort sett haft monopol på marknaden. I Sverige är Postnord den dominerande postoperatören och är också det enda företag som erbjuder posttjänster över hela landet.

För andra betydelser, se Post (olika betydelser).
Sweden_road_sign_G1.svg
Post

Idag är det vanligaste betalningsmedlet för brevförsändelser frimärken, eller frankostämpel vilket fungerar som kvitto på att betalning för vidarebefordrandet av försändelsen gjorts.

Postväsendet har i olika länder ofta ytterligare funktioner förutom att ansvara för försändelser av brev och paket. I vissa länder ansvarar postväsendet även för telefonsystemen (förr också telegrafsystemen) och i andra länder har postväsendet bankkonton och hanterar ansökningar om pass och ID-kort. För att säkerställa internationell postutväxling bildades världspostunionen, UPU. Den grundades 1874, omfattar 192 medlemsländer och fastställer reglerna för internationella brevutbyten. [1]