cover image

Poststation

From Wikipedia, the free encyclopedia

Poststation var en fast postinrättning (postal organisationsform) i Sverige, med ett från början begränsat postalt tjänsteutbud. Postens fulla tjänsteutbud tillhandahölls av postkontor. Postkontoret och de underställda poststationerna leddes av en postmästare. Andra organisationsformer under samma tidsperiod var postexpedition, filialpostkontor och brevsamlingsställe.

Den här artikeln handlar om vissa svenska postinrättningar. För poststationer i andra länder, se Post.
Poststation_-_skylt_Postmuseum.jpg
Poststationsskylt på Postmuseum