Skottsekund

extra sekund som förs in för att hålla borgerlig tid i synk med Jordens rotation / From Wikipedia, the free encyclopedia

En skottsekund är en extra sekund som skjuts in för att hålla tiden uppdaterad med jordens rotation, som är någon tusendels sekund längre än 24 timmar och dessutom en aning oregelbunden. Senaste skottsekund sköts in den 31 december 2016.[1].

Leap_Second_-_June_30%2C_2012.png
Skärmdump av UTC-klockan från time.gov under UTC-skottsekunden den 30 juni 2012 kl. 23:59:60.
Tillkännagivna skottsekunder hittills
År30 juni
23:59:60 UTC
31 december
23:59:60 UTC
1972 +1+1
1973 0+1
1974 0+1
1975 0+1
1976 0+1
1977 0+1
1978 0+1
1979 0+1
1980 00
1981 +10
1982 +10
1983 +10
1984 00
1985 +10
1986 00
1987 0+1
1988 00
1989 0+1
1990 0+1
1991 00
1992 +10
1993 +10
1994 +10
1995 0+1
1996 00
1997 +10
1998 0+1
1999 00
2000 00
2001 00
2002 00
2003 00
2004 00
2005 0+1
2006 00
2007 00
2008 0+1
2009 00
2010 00
2011 00
2012 +10
2013 00
2014 00
2015 +10
2016 0+1
2017 00
2018 00
2019 00
2020 00
2021 00
År30 juni
23:59:60 UTC
31 december
23:59:60 UTC
Totalt 1116
27
Current TAI − UTC
37