cover image

Teckning är en visuell konst där bilden skapas av valfria ritinstrument för att markera ett tvådimensionellt medium. I teckning är former och ytor som erhålls med hjälp av linjer, punkter och ytor, viktigare än färg och tredimensionella former.

En ung kvinna tecknar framför Barberinis Faun.
Konstnärsmateriel för teckning
En tecknare gör en fantombild med hjälp av ett datorprogram.
Guide för att teckna chibi.

I teckning är linjen den dominerande beståndsdelen. I måleri och skulptur är det motsatt, och där är det färgens sammansättning, material och tredimensionella former, som har den största betydelsen. Kalligrafi (skönskrift[1]) jämställs i vissa sammanhang med teckningskonst.[2]

En person som arbetar med teckning kallas tecknare. Verbet blir att teckna eller att rita.

Teckning har varit populärt och grundläggande för kollektiva uttryck under hela mänsklighetens historia. Den relativt enkla tillgången till bastillbehör gör teckning mer universell än de flesta andra medier.