Transport

förflyttning av personer, djur eller varor av något slag från en plats till en annan / From Wikipedia, the free encyclopedia

Transport är en förflyttning i större skala[1] av personer, djur eller varor av något slag från en plats till en annan. Transporter är främst till för att på ett smidigt sätt förflytta sig en längre sträcka. Ordet kommer från latinets trans (över) och portare (att bära). De olika systemen som används för att transportera kallas för transportmedel.

För andra betydelser, se Transport (olika betydelser).
Från andra halvan av 1900-talet har människan utvecklat rymdfarkoster för transport utanför Jorden.

Trafikoperatör eller logistikföretag kallas ett företag som transporterar. Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Transportör är en juridisk eller en fysisk person som ingår ett transportavtal med en kund för en transport av gods.