cover image

Vendeltiden

tidsepok i Sveriges förhistoria / From Wikipedia, the free encyclopedia

Vendeltiden är den mellersta perioden av yngre järnålder i Sveriges förhistoria, namngiven efter de rika arkeologiska fynden från båtgravfältet i Vendel nära Vendels kyrka norr om Uppsala. Motsvarande period i Norges historia kallas Merovingertiden och i Danmark Yngre germansk järnålder.

Vendel_I_helmet_456058.jpg
Prakthjälm i järn med bronsbeslag som hittades i en båtgrav i närheten av Vendels kyrka.