Alt meclis

çift meclisli yasama organlarında üst meclis ile birlikte iki meclisten biri / From Wikipedia, the free encyclopedia

Alt meclis, çift meclisli yasama organlarında üst meclis ile birlikte iki meclisten biridir.[1] Alt meclis her ne kadar "alt" adını taşısa da dünya genelinde birçok yasama organında en yetkili meclistir. Asli görevi yürütmeyi denetlemek olan, yasama gücüne sahiptir. Tek bir alt meclisten oluşan yasama organları tek meclisli yasama organı olarak tanımlanır.