cover image

Anadolu Selçuklu Devleti

Batı Oğuz Türkleri tarafından kurulmuş olan, Anadolu'da hüküm sürmüş eski bir devlet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Anadolu Selçuklu Devleti[lower-alpha 1] veya Rum Sultanlığı (Farsça: سلجوقیان روم, Selcūkiyân-i Rūm, Anadolu Selçukluları), Selçuklu Türklerinden olan Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu’da İznik başkent olmak üzere 1077 yılında kurulmuş olan, Türk Sünni İslam devletidir.

Quick facts: Anadolu Selçukluları Anadolu Selçuklu Devleti...
Anadolu Selçukluları
Anadolu Selçuklu Devleti
سلجوقیان روم
Selcūkiyân-ı Rūm (Farsça)
1077-1308
Anadolu SelçuklularıAnadolu Selçuklu Devleti bayrağı
Bayrak
{{{arma_açıklaması}}}
Arma
  1100 yılında sultanlık
  Danişmentlilerden 1174'e kadar fethedilen yerler
  Bizanslılardan 1182'ye kadar fethedilen yerler
  1243'e kadar diğer fetihler
  1100 yılında sultanlık
  Danişmentlilerden 1174'e kadar fethedilen yerler
  Bizanslılardan 1182'ye kadar fethedilen yerler
  1243'e kadar diğer fetihler
Başkent Nikaia (İznik)
(1077-1096)
İkonyum (Konya)
(1096-1308)
Sebastia (Sivas)
(1211-1220)
Yaygın dil(ler)
Resmî din
Sünni İslam (Hanefi)
Hükûmet Bağımsız Sultanlık
Sultan  
 1077-1086
I. Süleyman Şah (ilk)
 1092-1107
I. Kılıç Arslan
 1116-1155
I. Mesud
 1155-1192
II. Kılıç Arslan
 1192-1196/1205-1211
I. Gıyâseddin Keyhüsrev
 1196-1204
II. Süleyman Şah
 1211-1220
I. İzzeddin Keykavus
 1220-1237
I. Alâeddin Keykubad
 1237-1246
II. Gıyâseddin Keyhüsrev
 1302-1308
II. Mesud (son)
Tarihçe  
 Kuruluşu
1077
 Haçlıların Nikaia'yı (İznik) işgali ve Dorileon Savaşı
1097
1176
 I. Keyhüsrev'in İznik İmparatorluğu tarafından yenilerek öldürülmesi
1211
1230
1243
 Dağılışı
1308
Öncüller
Ardıllar
Flag_of_Great_Seljuk_Empire.png Büyük Selçuklu Devleti
Osmanlı İmparatorluğu Flag_of_Ottoman.svg
Anadolu beylikleri Blank.png
Close

Türkler, çeşitli sebeplerden ötürü ana vatanları olan Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlar ve kendilerine yeni bir vatan aramaya başlamışlardır. Bu yüzden Selçuklu Türkleri, çevre bölgelere akınlar düzenlemeye başlamışlardır. Örneğin Anadolu’ya yapılan ilk akınlar, 1015-1018 yılları arasında gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklular, 1040 yılındaki Dandanakan Muharebesi ile Gaznelileri mağlup etmiş ve bağımsız olmuşlardır. Selçukluların bağımsız olmasıyla beraber çevre bölgelere yapılan akınlar daha sistemli hale gelmiştir. Nitekim bu akınlar sonucunda Anadolu’nun uygun bir bölge olduğu anlaşılmıştır. Anadolu hakimiyeti için, Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu’yu elinde bulunduran Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş, 1048 yılında gerçekleşmiş ve Pasinler Muharebesi olarak bilinen bu savaşla beraber Anadolu hakimiyeti için yapılan ilk savaş, Selçuklu zaferiyle noktalanmıştır.[10]

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in ölümünün ardından Büyük Selçuklu tahtına Alp Arslan oturmuş ve Anadolu üzerine yapılan akınları hızlandırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatoru olan Romen Diyojen ise, Anadolu toprakları için oluşan bu büyük tehlikeyi bertaraf etmek için yaklaşık 200.000 kişilik ordusuyla[11] başkenti Konstantinopolis’ten ayrılmış ve bugünkü Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru ilerlemeye başlamıştır. Sultan Alp Arslan, Bizans’ın büyük bir orduyla Doğu Anadolu’ya geldiğini öğrenince bu orduyu karşılamak için aynı bölgeye bir orduyla ilerlemiştir. Daha sonra iki ordu, 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşılaşmış ve Malazgirt Meydan Muharebesi, kesin Selçuklu zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zaferle beraber İran, Azerbaycan, Horasan gibi bölgelerde bulunan Türkler, kitleler halinde Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır.[12]

Selçuklu Hanedanı'ndan olan Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Marmara Bölgesi’ndeki askeri faaliyetleri sonunda İznik’i alarak 1075 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. I. Haçlı Seferi başlarında İznik’in düşmesi üzerine Selçuklular Anadolu içlerine çekilmiş ve sonunda Konya başkent olmak üzere ayakta kalmayı başarmıştır. 13. yüzyıl başlarında Sultan I. Alaeddin Keykubad ile Anadolu’nun en güçlü devleti haline gelen Anadolu Selçuklu, 1243 yılındaki Kösedağ Muharebesi’nde Moğollara yenilmesiyle beraber İlhanlılara yıllık haraç ödeyen tabi bir devlet haline gelmiş ve Moğolların devlet yönetimine zaman içinde artan müdahalesiyle, son Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud’un da ölümüyle birlikte dağılmıştır.

Avrupa’dan birkaç tarihçi, I. Haçlı Seferi sırasında Anadolu’da karşılarına çıkan Türk savaş gücü ve karşılaştıkları Türkmen gruplarına bakarak Anadolu’nun artık Türk diyarı olduğunu görmüşler ve bu topraklara ''Türkiye'' demeye başlamışlardır. Diğer yandan, bu dönemde tüm İslam dünyasının Anadolu için kullandığı ifade ''Diyar-ı Rum''dur.[13][14] Dolayısıyla ülkeye Rum Sultanlığı da denilmiştir.[15]