Aziz

From Wikipedia, the free encyclopedia

Aziz, Aya (Roma Yunancası aslı ἅγιος ayos) veya kadın ise Azize, Arapça kökenli azîz sözcüğü ermiş anlamına gelir. Günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır.[1] Sözcüğün dişi formlarından muazzez, Türkçede yaygın bir kadın ismidir.[2]

%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%2C_%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_12_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2._%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5.jpg
Saint, 12th century fresco in Staraya Ladoga

Azizlik kavramı genel olarak Hristiyanlığın literatüründe yer alsa da kökleri tam olarak Yahudilik geleneğinde bulunmaktadır. Aynı biçimde kavram İslam, Hinduizm ve Budizm’de de yer alır.