Derin ekoloji

From Wikipedia, the free encyclopedia

Derin ekoloji (İngilizce: Deep ecology), ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket. Doğaya özel değer veren ve ideolojik bir akım olan derin ekoloji, bireylerin ve toplumların bu doğaya saygı duymalarını ister. Dolayısıyla insanı evrenin merkezine yerleştiren insanmerkezli paradigmaya karşıdır.

Derin ekoloji düşüncesi adını 1973 yılında Norveç filozof Arne Næss'in yayımladığı aynı adlı makaleden aldı.[1] Næss'e göre "sığ çevre felsefesi" başlığı altında toplanabilecek düsünceler; kirliliğin, doğal kaynakların tahribinin ancak kısa vadede önlenmesini ve gelişmiş ülkelerin kendi vatandaşlarının daha uzun süre doğayı sömürmelerinin meşru kılınmasından ibarettir.