Moğollar

Doğu Asya'da yaşayan etnik halk ya da etnik grup / From Wikipedia, the free encyclopedia

Moğollar, Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları olan Moğolistan'ın ve Moğolistan devleti ("Dış Moğolistan") ile sınır paylaşan, fakat Çin'e bağlı olan İç Moğolistan bölgesinin yerli halkıdırlar.

Quick facts: Önemli nüfusa sahip bölgeler, Çin, Moğolist...
Moğollar
Mongolian_Musician.jpgMongolian_women.jpg
Cengiz Han Bogd Khan
Moğol sanatçısı • Göçebe ailesi • Cengiz Han • Khalkhalı kadın (19.y.y)• Bogd Han
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Çin Çin5.981.840[1]
Moğolistan Moğolistan2.921.287[2]
Rusya Rusya647.417[3]
Güney Kore Güney Kore34.000[4]
Amerika Birleşik Devletleri ABD15~18.000[5]
Kırgızistan Kırgızistan12.000[6]
Diller
Din
Çoğunlukla; Budizm, Tengrici (Şamanizm)
Azınlık olarak; İslam (Donşianlar ve Bao'anlar arasında), Hristiyanlık
Close
Atlas_Mongolica.jpg
Çin ve Moğolistan'da yaşayan Moğollar

Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya'ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi, Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin'de neredeyse 6 milyon etnik Moğol var ve bunların 4 milyondan fazlası İç Moğolistan'da yaşar.[1]

Tarihte, Asya kıtasının büyük bir kısmına sahip olup yayıldılar. Memleketlerinden çıkıp da geri dönmeyenler, diğer milletler arasında eridiler. Moğolca konuşurlar.

Oops something went wrong: