Roman

bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatı / From Wikipedia, the free encyclopedia

Roman, genellikle düzyazı biçiminde yazılan, kurgusal, görece uzun, insanın (ya da insan özellikleri atfedilen varlıkların) deneyimlerini bir olay örgüsü içinde aktaran ve genellikle kitap halinde basılan bir edebî tür. Uluslararası ve akademik platformlarda beşinci sanat olarak kabul gören edebiyatın bir alt türüdür.

Tosa_Mitsuoki%E2%80%94Portrait_of_Murasaki_Shikibu.jpg
17.yüzyıldan kalma bir resim: "Murasaki Shikibu, 11. yüzyılın başlarında Genji'nin Hikayesi'ni yazıyor."
Title_page_first_edition_Don_Quijote.jpg
Cervantes'in yazdığı Don Quijote'nin 1605'teki ilk baskısı

Oops something went wrong: