PubChem

維基百科,自由的 百科全書

PubChem,即有機小分子生物活性數據,是一種化學模組的資料庫,目前由美國國家生物技術信息中心維護。PubChem可經由網站直接存取,數以百萬計的化學組成資料集可經由FTP免費下載。

𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"吩嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"吩噻嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"酞嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"哌嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"吡嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"噠嗪"}]}">𠯤"},{"l":"zh-hk","t":"噻嗪"}]}">𬭩内盐"},{"l":"zh-tw","t":"偶極體"}]}">𬭩内盐"},{"f":"偶极体","l":"zh-sg","t":"𬭩内盐"},{"f":"偶极体","l":"zh-my","t":"𬭩内盐"}]}">𬭩内盐"},{"f":"鎓内盐","l":"zh-sg","t":"𬭩内盐"},{"f":"鎓内盐","l":"zh-my","t":"𬭩内盐"},{"f":"鎓内盐","l":"zh-tw","t":"偶極體"},{"f":"鎓内盐","l":"zh-hk","t":"偶極體"},{"f":"鎓内盐","l":"zh-mo","t":"偶極體"}]}">𬭩内盐"},{"f":"鎓內鹽","l":"zh-sg","t":"𬭩内盐"},{"f":"鎓內鹽","l":"zh-my","t":"𬭩内盐"},{"f":"鎓內鹽","l":"zh-tw","t":"偶極體"},{"f":"鎓內鹽","l":"zh-hk","t":"偶極體"},{"f":"鎓內鹽","l":"zh-mo","t":"偶極體"}]}">鿔"},{"l":"zh-hant","t":"鎶"}]}">𫟼"},{"l":"zh-hant","t":"鐽"}]}">𫓧"},{"l":"zh-hant","t":"鈇"}]}">𫟷"},{"l":"zh-hant","t":"鉝"}]}">鿭"},{"l":"zh-hant","t":"鉨"}]}">𬬭"},{"l":"zh-hant","t":"錀"}]}">𬬻"},{"l":"zh-hant","t":"鑪"}]}">
Quick facts: , 内容, 相關信息, 访问入口, 下載地址...
PubChem
内容
相關信息
访问入口
下載地址FTP
工具
其他
许可公共領域
Close