Croades

sèrie de campanyes militars de caràcter politicoreligiós / From Wikipedia, the free encyclopedia

Les croades foren una sèrie de guerres de religió iniciades, predicades i ocasionalment dirigides per l'Església Llatina en l'edat mitjana. Les més conegudes, dutes a terme entre el 1095 i el 1291, pretenien arrabassar Jerusalem i la resta de Terra Santa als musulmans per tornar-les a situar sota autoritat cristiana. La Primera Croada assolí aquest objectiu el 1099 i les croades es convertiren en un dels fils conductors de la història d'Europa durant segles.

Combat_deuxi%C3%A8me_croisade.jpg
Miniatura d'una batalla de la Segona Croada (edició del segle xiv de la Història d'Ultramar de Guillem de Tir)

Si bé la majoria de croades foren impulsades per conquerir les terres de Palestina que estaven en mans dels musulmans, també s'utilitza el terme per a designar operacions lliurades contra els eslaus, jueus, russos, cristians ortodoxos, mongols, hussites i càtars, com fou el cas de la croada albigesa, i també contra els estats que s'oposaven a l'obediència papal,[1] com fou el cas de la Croada contra la Corona d'Aragó.[2]

Oops something went wrong: