Element neutre

From Wikipedia, the free encyclopedia

L'element neutre, d'una operació, en un conjunt C, és un element que operat amb qualsevol altre element a de C, no l'altera, és a dir:[1]

L'element neutre de la suma en el conjunt dels nombres reals és el 0. En el mateix conjunt, quan l'operació és la multiplicació, l'element neutre és l'1.[2][3][4]