Grup unitari especial

From Wikipedia, the free encyclopedia

En matemàtiques, el grup unitari especial (o grup especial unitari) de grau n, denominat SU(n), és el grup de matrius unitàries n x n i amb determinant igual a 1, amb nombres complexos als elements del cos C i amb l'operació de grup donada per la multiplicació de matrius. És un subgrup del grup unitari U(n), que és ell mateix un subgrup del grup lineal general GL(n, C). Els grups especials unitaris són de gran importància en física teòrica on múltiples simetries són representades per grups SU(n).