Pentaquark

From Wikipedia, the free encyclopedia

En física de partícules, un pentaquark és una partícula subatòmica formada per un estat lligat de quatre quarks i un antiquark. Donat que els quarks tenen nombre bariònic +1⁄3 i els antiquarks −1⁄3, el pentaquark tindria un nombre bariònic total d'1, sent per tant un barió. A més, com que tindria 5 quarks en comptes dels 3 habituals en els barions normals, seria classificat com un barió exòtic.

Tubs de fluxos de Confinament de color produïts per cinc càrregues de quarks i antiquarks estàtics, calculats en QCD en el reticle.[1]

El nom pentaquark va ser proposat per Harry J. Lipkin el 1987, encara que la possibilitat de partícules de cinc quarks va ser ja suggerida el 1964 quan Murray Gell-Mann va postular el primer model de quarks.[2][3] El mecanisme de lligam dels pentaquarks no és encara clar. Poden consistir en cinc quarks estretament lligats, o d'un estat lligat menys fortament constituït d'un barió (3 quarks) i un mesó (2 quarks) interaccionant relativament feblement per intercanvis de pions (la mateixa força que lliga els nuclis atòmics) en una molècula de tipus "barió-mesó".[4][3][5]

La primera observació possible de pentaquarks va ser a l'experiment LEPS al Japó el 2003 i diversos experiments posteriors van confirmar descobertes de diferents estats de pentaquarks.[6] Tanmateix, altres experiments no van ser capaços de reproduir els resultats de LEPS i finalment la "descoberta" va ser considerada un error de les anàlisis.[7] No obstant, el juliol de 2015, l'experiment LHCb a l'LHC del CERN va anunciar nous resultats compatibles amb estats de pentaquarks mesurats en la desintegració de barions Lambda amb quarks fons (Λ0
b
).[8]