Perfum

líquid aromàtic que desprèn olors agradables / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un perfum és una barreja de fragàncies, un excipient i un fixador, que s'empra per a impregnar d'una olor agradable diferents objectes o el cos humà. Hi ha perfums sòlids i líquids.

Perfume_shelf_536pix.jpg
Prestatge de perfums