cover image

Vaga

From Wikipedia, the free encyclopedia

Una vaga és una acció empresa de forma individual o per un col·lectiu social que consisteix a deixar de fer una cosa o coses, dintre de les funcions del col·lectiu o individu, per a exercir una pressió social, amb vista a l'obtenció d'un objectiu concret.

Policia reprimint una vaga laboral a Minneapolis, Estats Units, 1934
  • Vaga laboral: En molts països és reconeguda com un dret dels treballadors. Consisteix bàsicament a deixar de treballar amb l'objectiu d'obtenir avantatges laborals o socials, encara que es pot ser manifestar d'altres formes:

Quan una vaga laboral o d'altre tipus s'estén a la major part dels estaments socials es denomina vaga general.

  • Termes relacionats:
    • Esquirol: Veu popular que designa el qui es nega a fer vaga. Té un sentit despectiu.
    • Piquet: Grup de vaguistes que intenten que els altres facin vaga, pressionant la resta del col·lectiu, pacíficament o no. Als piquets pacífics se'ls sol denominar piquets informatius, ja que se suposa que tan sols informen del dret inherent de vaga.