Kategorie slouží k tematickému uspořádání článků na Wikipedii. Jejich seznam se zobrazuje na konci stránky. Umožňují najít články na související téma a snadno mezi nimi přecházet.

Související doporučení naleznete na stránkách Wikipedie:Kategorizace a Wikipedie:Pojmenování kategorií.

Každý článek musí být zařazen nejméně do jedné kategorie sdružující tematicky příbuzné články. Například článek Bitva u Lipan je zařazen do Kategorie:Bitvy husitských válek, Kategorie:1434 (rok) atd. Speciální stránka s názvem začínajícím „Kategorie:“ zobrazuje seznam všech článků, které do dané kategorie patří (vztahují se ke stejnému tématu).

Stejným způsobem jako články se do kategorií řadí i samy kategorie; každá kategorie musí být zařazena alespoň do jedné nadřazené kategorie a může obsahovat další podkategorie. Kategorie tedy tvoří hierarchickou strukturu od nejobecnějších ke konkrétním kategoriím. Články je potřeba řadit do co nejnižší, tedy nejkonkrétnější (nejužší, nejpřesnější) kategorie.

Oops something went wrong: