cover image

Bitva u Lipan

bitva husitských válek / From Wikipedia, the free encyclopedia

Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vsí Hřiby a Lipskou horou, která leží přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí. V průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý, nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.[7] Porážka sesadila polní obce z postavení rozhodujícího politického činitele v zemi a umožnila umírněné straně uzavřít dohodu s císařem Zikmundem Lucemburským a legáty basilejského koncilu. Tím bitva předznamenala ukončení občanské války v zemích Koruny české.

Quick facts: Bitva u Lipan , trvání , místo , zeměpisné so...
Bitva u Lipan
konflikt: Husitské války
Skupina_bratrsk%C3%BDch_vojev%C5%AFdc%C5%AF.jpg
Luděk Marold: Skupina táborských a sirotčích vojevůdců. Zobrazeni zde jsou Prokop Holý, Prokop Malý, Jan Roháč z Dubé a ozbrojenci Jana z Bergova
trvání: 30. květen 1434
místo: mezi vsí Hřiby a Lipskou horou,
jižně od vesnice Lipany;
Středočeský kraj
zeměpisné souřadnice:
výsledek: drtivé vítězství umírněných husitů a vojsk zemské hotovosti
strany
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg radikální husité Husitsk%C3%A1_korouhev.svg umírnění husité

Royal_banner_of_the_Kingdom_of_Bohemia_%28colorful%29.svg zemská hotovost

velitelé
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Prokop Holý
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Jan Čapek ze Sán
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Prokop Malý
COA_Rohac_z_Dube.png Jan Roháč z Dubé White_flag_icon.svg
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Zikmund z Vranova
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Ondřej Keřský z Řimovic
Husitsk%C3%A1_korouhev.svg Diviš Bořek z Miletínka
Rosenberg-Wappen.png Oldřich II. z Rožmberka
Rosenberg-Wappen.png Mikuláš Krchlebec z Krchleb
Jan Černín z Vysoké

síla
moderní odhad
Petr Čornej:
~ asi 10 000 pěchota
~ asi 700 kavalerie
~ 480 bojových vozů[2]
František Šmahel:
~ 6000–8000 mužů[3]
prameny:
Bartošek z Drahonic
~ 9000 pěchota
~ 700 kavalerie
~ 6 kop vozů
~ více než 40 houfnic[4]
moderní odhad:
Petr Čornej:
~ asi 12–13 000 pěchota
~ asi 1200 kavalerie
~ 720 bojových vozů[5]
prameny:
Bartošek z Drahonic
údaj 1:
~ 10 000 pěchota
~ 1000 kavalerie
údaj 2:
~ 8000 pěchota
~ 200 kavalerie[4]
ztráty
~ asi 1300 bojovníků[6] ~ asi 200 bojovníků[6]
Close

Ačkoli se lze při získávání informací o bitvě u Lipan opřít o poměrně bohatou řadu dobových písemností, je zodpovězení otázky, jakým způsobem probíhala, velmi nesnadné, neboť jde často o záznamy značně tendenční a jen útržkovitého charakteru. Z tohoto důvodu čeští historici zastávají rozdílné názory jak při odhadu početních stavů zúčastněných armád a líčení jednotlivých taktických manévrů, tak při líčení časové posloupnosti průběhu některých bojových epizod. Podobnou nejednotnost historická obec zaujímá též v postoji, jaký význam náleží lipanskému střetnutí v českých dějinách.