Objem

množství trojrozměrného prostoru / From Wikipedia, the free encyclopedia

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru. Z Fyzikálně-chemického hlediska je objem odvozená jednotka. Objem látek je závislý na tlaku, teplotě a látkovém množství (viz stavová rovnice).

Quick facts: Objem, Název veličiny a její značka, Hlavní j...
Objem
Název veličiny
a její značka
Objem
V
Hlavní jednotka SI
a její značka
metr krychlový
m3
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIodvozená
Close

Symbol veličiny: V (angl. volume)

Jednotka SI: metr krychlový, značka jednotky: m³, lidově zvaný kubík.